Service type Prijs p/u of service
Belasting aangifte Alleen Met fiscaal partner
Digitale IB-aangifte binnenlands belastingplichtig  € 45,00  € 80,00
Digitale IB-aangifte buitenlands belastingplichtig  € 75,00  € 100,00
IB-aangifte M-biljet (deel van het jaar binnenlands/buitenlands)  € 100,00  € 125,00
Digitale IB-aangifte Voorlopige Aanslag of wijziging  € 30,00  € 60,00
Aanvraag DigiD code  € 10,00  € 10,00
Aanvraag Toeslagen
Aanvraag huurtoeslag  € 25,00  € 30,00
Aanvraag zorgtoeslag  € 25,00  € 30,00
Aanvraag kinderopvang toeslag  € 25,00  € 30,00
Aanvraag Kindgebonden budget  € 25,00  € 30,00
Erven & Schenken
Erf belastingaangifte  € 300,00
Bezwaarschrift opstellen/indienen
Beroepsprocedure starten  in overleg
Belastingadvies per uur  € 150,00
Voorrijkosten bij thuisbezoek  € 25,00
Toeslag i.v.m complexiteit
Uitzonderingen op de prijs zijn:
U heeft een huis gekocht of verkocht  € 125,00
U bent in het betreffende belastingjaar gescheiden  € 125,00
U heeft gewerkt in het buitenland  € 125,00