Rapportage

Met ZO Boekhouden is het eenvoudig om zelf een rapportage te maken. Zo kunt u ten alle tijden de actuele balans en resultatenrekening zien en controleren hoeveel omzetbelasting u moet betalen.

BALANS EN RESULTAAT

balans en verlies en winstrekening

Als ondernemer wilt u altijd weten hoe u ervoor staat. Bij zelf boekhouden en ZO Boekhouden weet u dat. Iedere mutatie die ingevoerd wordt, wordt namelijk meteen verwerk in een overzichtelijke balans en resultatenrekening. Hierdoor kunt u een inschatting maken van de belastinglast over het huidige jaar. Geen verassingen achteraf na het opmaken van de jaarrekening door de accountant.

Wist u trouwens dat veel ondernemers helemaal geen jaarrekening nodig hebben? Voor ZZP’ers en klein MKB is het voldoende om een aangifte inkomstenbelasting te hebben. Met ZO Boekhouden heeft u alle informatie voor deze aangifte. Kunt u dan helemaal zonder accountant? Wij raden het af. Laat de accountant echter doen waar hij voor gestudeerd heeft: U adviseren en zo uw bedrijf versterken. U gaat dus zelf boekhouden en uw accountant heeft meer tijd om u te adviseren.


BTW AANGIFTE

Een volgend noodzakelijk kwaad is de periodieke aangifte omzetbelasting. Gaat u zelf boekhouden hoeft u niet meer ieder kwartaal de administratie naar uw boekhouder te brengen. Via het dashboard komt u in de rapportage zoals u links op het plaatje kunt zien. Deze rapportage heeft dezelfde lay-out als de aangifte op de website van de belastingdienst. De getallen worden automatisch berekend aan de hand van de ingevoerde mutaties. Het enige wat u rest is het overnemen van de cijfers en op verzenden te drukken.

Doordat u zelf altijdBTW Aangifte een actueel overzicht heeft van de te betalen omzetbelasting, weet u hoeveel u hiervoor moet reserveren. U zult dus niet meer in de problemen komen als u na een kwartaal van uw boekhouder het te betalen bedrag aan omzetbelasting doorkrijgt.

Ook kunt u aan het einde van het jaar zien of het wellicht voordelig is om nog een investering te doen. Als u minder dan EUR 1.345 (2015) omzetbelasting moet afdragen op jaarbasis, krijgt u van de belastingdienst een korting ter hoogte van de te betalen omzetbelasting. Deze zogenaamde Kleine Ondernemers Regeling (KOR) kan u dus veel geld besparen. Een klein reken voorbeeld:

Op 21 december ziet u dat u EUR 1.900 omzetbelasting moet betalen over het huidige boekjaar. Als u nog EUR 555 voorbelasting zou hebben, hoeft u niets te betalen. Dit betekent dat u nog voor EUR 2.643 exclusief btw goederen moet kopen. U kunt er dus voor kiezen om uw voorraad te verhogen met 2.643, terwijl dit u feitelijk maar 2.643 -/- 1.345 = 1.298 kost. Let wel: De korting van 1.345 wordt bij uw resultaat geteld. Hier moet dus inkomstenbelasting over betaald worden. Het echter heel vaak voordelig een investering of inkoop iets vooruit te schuiven of uit te stellen. Als u uw aangifte extern laat verzorgen, weet u pas in het volgende jaar hoe u ervoor staat. Het is dan te laat om nog te schuiven aangezien de factuurdatum leidend is.

 

Wilt u terug naar het menu, of door naar de openstaande posten lijst en activastaat?